Personvernserklæring

Du er nå på et nettsted som eies av GAUDÍ VIATGES, S.A.:

FIRMAOPPLYSNINGER

GAUDÍ VIATGES, S.A.

Pl. Universitat 3-6è, Apartat 10008

ES-08080 Barcelona


Tel +34 934 089 670


info@gv-bcn.com
www.gv-bcn.com

Reisebyrålisens
G.C. 405


MVA-/ORG.NR: A58268624 registrert i handelsregisteret i Barcelona

 

PERSONVERNGARANTI
I samsvar med bestemmelsene i spansk lov 15/1999 om beskyttelse av personopplysninger (heretter : "LOPD "), informerer GAUDÍ VIATGES, S.A. (heretter, "GV ") om at om at den informasjonen du frivillig gir oss gjennom det elektroniske bestillingsskjemaet ikke vil bli lagt inn i noen personlig datafil, og vil bare bli benyttet for å svare på og behandle din henvendelse eller bestilling.

 

Å ikke oppgi de personlige data det bes om bestillingsskjemaet kan føre til at GV vil være ute av stand til å oppfylle din forespørsel.

 

PERSONVERNERKLÆRING
I samsvar med bestemmelsene i LOPD, informerer GV om at personopplysningene du gir ved å fylle ut det elektroniske skjemaet for opprettelse av kundekonto, kan bli lagret i filer som GV er ansvarlig for. Du kan utøve din rett til innsyn i, retting, sletting av og reservasjon mot dine personopplysninger i henhold til vilkårene og betingelsene som er fastsatt i LOPD. I den anledning må du henvende deg til hovedkontoret, som har adresse Pl. Universitat 3-6è, Apartat 10008, 08080 Barcelona. For enkelhets skyld kan du få tilgang til og korrigere informasjonen din via en e-post til e-postadressen info@gv-bcn.com.


Vi ber om at du umiddelbart varsler GV om eventuelle endringer i dine personlige data for å sikre at den informasjonen som finnes i filene er oppdatert og fri for feil. Ved aksept av denne ansvarsfraskrivelsen samtykker du i at informasjon og personlige data samlet inn er riktige og sannferdige.

 

Retningslinjer om personopplysninger


GAUDÍ VIATGES setter sikkerhet og konfidensialitet i første rekke, og vi forplikter oss derfor til å garantere at persondata forblir konfidensielle og at vi ikke innhenter unødige opplysninger. Nedenfor beskrives i detalj våre retningslinjer i forbindelse med innsamling av persondata, hvor det forklares nærmere:

 • Hvem er ansvarlig for behandlingen av dine data

 • På hvilket grunnlag og tilhvilke formål innhentes persondata

 • Hvor lenge lagres opplysningene

 • Hvem får tilgang til dine data

 • Hvilke rettigheter har du

 

I samsvar med EU-bestemmelsene 2016/679, av 27. abril de 2016 (heretter GDPR “General Data Protection Regulation”), informerer Gaudí Viatges, S.A. om sine retningslinjer i forbindelse med innhenting, behandling og beskyttelse av personopplysninger:

 

Ansvarlig:

Gaudí Viatges, S.A.

NIF A58268624

Registrert adresse: Plaça Universitat, 3 - 6è, C.P. 08007 Barcelona

E-mail: info@gv-bcn.com

 

Hvem retningslinjene angår:

 • Den som frivillig setter seg i kontakt med Gaudí Viatges via epost, telefon eller kontaktskjemaer publisert på Gaudí Viatges sine nettsteder.

 • Den som ber om informasjon om reiser og tjenester markedsført av Gaudí Viatges eller ber om å delta i en kampanje gjennomført av Gaudí Viatges.

 • Den som formaliserer et kundeforhold med Gaudí Viatges ved å bestille en reise eller andre tilbudte tjenester.

 • Den som besøker Gaudí Viatges sine nettsteder | www.gv-bcn.com | www.barcelonapakker.com

 • Alle andre som, direkte eller indirekte, har gitt sitt uttrykkelige samtykke til at deres personopplysninger blir behandlet av Gaudí Viatges for hvilket som helst av de formål som omfattes av disse retingslinjer. Bestilling av reiser og/eller andre tjenester markedsført av Gaudí Viatges krever uttrykkelig samtykke til disse retningslinjer.

Gaudí Viatges gjør oppmerksom på at medmindre det er inngått en lovlig avtale om annet, kan ingen bruker/eller kunde benytte seg av en annen persons identitet og/eller formidle andres persondata. Alla data må være sanne, nøyaktige, aktuelle og relevante.

Brukeren/kunden er eneansvarlig for enhver skade, direkte eller indirekte, forårsaket for tredjeparter eller Gaudí Viatges i forbindelse med bruk av andres persondata, eller om egne data er falske, uriktige, utdaterte eller urelaterte. Dermed står brukeren/kunden som formidler tredjeparts data ansvarlig for å innhente vedkommendes samtykke, og for eventuelle konsekvenser om det motsatte er tilfelle.

Enhver bruker/kunde som formidler persondata til Gaudí Viatges erklærer dermed å være myndig og bemyndiget i hvert enkelt tilfelle, i motsatt fall skal ikke persondata oppgis. Alle persondata om mindreårige krever forutgående samtykke fra foreldre eller verge.

Formål for innhenting og behandling av persondata

Gaudí Viatges, som ansvarlig for de innhentede persondata, opplyser om de forskjellige måtene persondata kan lagres og behandles.

Formålene med innhenting og behandling av persondata:

 • Ved å sende en epost eller forespørsel til Gaudí Viatges via kontaktskjema eller på hvilken som hels annen måte, er formålet for Gaudí Viatges sin del å kunne besvare forespørselen.

 • Ved å bestille reiser og/eller andre tjenester markedsført av Gaudí Viatges, kreves og lagres persondata i den grad det er nødvendig for å formalisere bestillingen og levere de bestilte tjenestene.

 • Ved deltagelse i kampanjer organisert av Gaudí Viatges, er formålet å senere kunne sende relevant informasjon om Gaudí Viatges sine tjenester, medmindre det uttrykkelig blir bedt om det motsatte. En slik anmodning kan også fremstilles på et senere tidspunkt, via de forskjellige kommunikasjonskanaler Gaudí Viatges stiller til rådighet

 • Cookies” (informasjonskapsler) som Gaudí Viatges bruker i forbindelse med besøk på sine nettsteder lagres på brukerens terminal og samler informasjon utelukkende til bruk for statistikkformål. Uansett kan brukeren konfigurere sin terminal til å blokkere eller desaktivere cookies. Dersom man ønsker å omgjøre tidligere samtykke til bruk av cookies, må de allerede lagrede cookies slettes ved hjelp av de forskjellige nettlesernes verktøy. Blokkering eller sletting av cookies er ikke til hinder for å benytte seg av nettstedene på vanlig måte.

Varighet av lagring av persondata

Gaudí Viatges lagrer persondata i det tidsrom som er nødvendig for gjennomføringen av ovennevnte formål, og/eller oppfylle rettslige forpliktelser.

Deling av persondata

Personopplysninger innhentet av Gaudí Viatges vil kun bli delt med følgende:

 • Gaudí Viatges sine egne ansatte, i utførelsen av deres arbeid.

 • Gaudí Viatges sine leverandører i den grad det er nødvendig for å kunne levere de bestilte tjenester.

 • Ovennevnte leverandørers kundeservicesentre i den grad det er nødvendig i forbindelse med gjennomføring av et bestilt arrangement.

 • Rettslige og administrative organer, som politi og skattemyndigheter, dersom Gaudí Viatges etter gjeldende lovverk pålegges å fremlegge informasjon relatert til sine kunder og leverte tjenester.

Brukerens rettigheter

I samsvar med GDPR kan brukeren til enhver tid benytte seg av følgende rettigheter:

Rett til innsyn

Brukeren har rett til å få informasjon fra Gaudí Viatges om hvorvidt ens persondata blir behandlet, tilgang til og kopi av sine egne data og informasjon om hvordan opplysningene er håndtert og lagret.

Rett til korrigering

Brukeren kan kreve at Gaudí Viatges korrigerer ens persondata dersom disse er feil eller ufullstendige.

Rett til sletting

Brukeren kan kreve at Gaudí Viatges sletter alle data når de ikke lenger er nødvendige til det formål de opprinnelig ble innhentet, og de rettslige forpliktelser er oppfylt.

Rett til begrensning

Brukeren kan kreve at behandling av persondata begrenses, i samsvar med Art. 18 av GDPR.

Rett til overføring

Brukeren har rett til overføring av data i et strukturert format, forutsatt at opplysningene utelukkende er ens egne og ble stilt til disposisjon av en selv.

Brukeren kan fremme sine rettigheter på følgende måter:

Uavhengig av om en er kunde av Gaudí Viatges eller ikke, kan brukeren fremme sine rettigheter ved å sende epost til info@gv-bcn.com eller i brevs form (med kopi av pass eller annet ID-dokument vedlagt) til Gaudí Viatges, S.A., Apartado 10.008, ES-08080 Barcelona, med beskrivelse av hvilken rettighet som hevdes.

Dersom en slik forespørsel er klart grunnløs, eller unødig omfattende grunnet repetisjon, forbeholder Gaudí Viatges seg retten til å innkreve et gebyr for å dekke adminstrative kostnader, eventuelt nekte å imøtekomme forespørselen, i samsvar med Art. 12.5. av GDPR.

Kontrollerende myndighet

Kunder og/eller brukere kan henvende seg til Datatilsynet https://www.datatilsynet.no/ dersom det anses at ens persondata ikke er blitt behandlet i tråd med gjeldende lovgivning. I Spania er kontrollerende myndighet Agencia Española de Protección de Datos, hvis kontaktopplysninger finnes på

http://www.agpd.es/portalwebAGPD/CanalDelCiudadano/contacteciudadano/index-ides-idphp.php.

Internasjonal overførsel av data

Dersom bestilling av en reise eller tjeneste gjennom Gaudí Viatges krever at persondata formidles utenfor EU/EØS for å kunne levere tjenesten, vil dette fremkomme i spesielle betingelser knyttet til den bestilte tjenesten, og må på forhånd aksepteres spesielt av kunden.

Sikkerhetstiltak

Gaudí Viatges har gjennomført nødvendige tiltak for å:

 • Garantere konfidensialitet, integritet, tilgjengelighet og permanent felksibilitet i sine systemer og behandlingsrutiner.

 • Raskt å kunne restaurere tilgjengelighet til persondata etter en eventuell fysisk eller teknisk skade på systemene.

 • Jevnlig å verifisere, evaluere og måle effektiviteten av de iverksatte tekniske og organisasjonsmessige tiltakene, for å garantere sikkerheten ved behandlingen.

Ansvar

Gaudí Viatges fraskriver seg ansvar for brudd på forskriftene i GDPR som følge av brukerens/kundens egne handlinger i forbindelse med kontakten/kundeforholdet. Hver enkelt av partene står ansvarlig for konsekvensene av egne brudd på forpliktelser og lovverk.